Profit Ab

Auktoriserad byrå

Produkter

EBR-examen

Personal

Länkar


P� svenska Suomeksi


EBR-examen


EBR = examen i bokföring och redovisning

Det är mycket viktigt att komma ihåg att vem som helst kan kalla sig bokförare. Hur vet man då vem som är en bra bokförare?

Ett bevis på att bokföraren kan sin sak är att han/hon har avlagt EBR-examen. För att få delta i EBR-tenten bör man ha en lämplig utbildning samt tillräckligt med arbetserfarenhet av branschen. Tenten består av frågor inom redovisning och juridik.

En garanti för kunden är att bokföraren måste gå på kurser för att få behålla sin EBR-titel. Detta garanterar även att bokföraren håller sin kunskap up-to-date.

Genom att den bokföringsansvarige har EBR-examen kan man auktorisera bokföringsbyrån efter två år, vilket betyder att byrån är rapporteringsskyldig och genomgår granskningar av stiftelsen för bokföringsinstitutet.