Profit Ab

Auktoriserad byrå

Produkter

EBR-examen

Personal

Länkar


P� svenska Suomeksi


Auktoriserad byrå


I maj 2008 blev bokföringsbyrå Profit Ab auktoriserad. Det var 21 st. byråer runtom i Finland som detta år erhöll sitt auktoriseringsdiplom på ekonomiadministrationsförbundets sommardagar i Helsingfors.

Då du som kund vet att din bokföringsbyrå är auktoriserad och medlem i Ekonomiadministrationsförbundet kan du ta livet med ro. En auktoriserad bokföringsbyrå utgör en garanti gällande kunskapsnivån inom ekonomiadministrationen. Dina ärenden sköts av en kunnig samarbetspartner, som hjälper dig, ger råd och kontinuerligt följer med förändringar i lagstiftningen.

Bokföringsbyrå Profit Ab har även anslutit sig till föreningen Finlandssvenska Redovisningsexperter r.f., vilket garanterar ekonomiadministrativa tjänster på svenska i Finland.