Profit Ab

Auktoriserad byrå

Produkter

EBR-examen

Personal

Länkar


P� svenska Suomeksi


Personal


Monica Lindroos, VD
Studentmerkonom, EBR
Över 20-års erfarenhet av bokföringsbyråarbeteTherese Nordlund
Ekonomie magister med redovisning som huvudämneAnnette Laurén
Ekonomie magister med redovisning som huvudämne